Uzivo cam4 Free 1 on 1 sex chat no credit card needed

Posted by / 15-Dec-2017 00:20

Problem sa njima je u tome što oni nerado priznaju da imaju ovaj problem i retko se samoinicijativno obraćaju za pomoć (imaju odustvo uvida o problemu, što je genralno karakteristika poremećaja ličnosti).

Obično je reč o osobama koje pate od ovog problema godinama, problem se prenosi iz veze u vezu (dakle, nema veza sa osobama sa kojima su trenutno u vezi).

Ova vrsta problema zahteva psihoterapijski tretman jer se sa godina progoršava.

Osoba godinama, postaje sve više anksiozna, agresivna i paranoidna, što je sve više udaljava od realnosti.

Patološki posesivne osobe nastoje da osobu sa kojom su u vezi skroz izoluju da bi on/ona bili samo pod njihovom kontrolom.Osobe koje su posesivne nikada se ne manjaju samoinicijativno.Ova vrsta problema se teško rešava, jer se radi o veoma ukorenjenim strahovima, poremećajima ličnosti (više o poremećajima ličnosti pročitajte ) i posebno zbog toga što ove osobe odbijaju da se obrate za pomoć.Posesivnost se može ispoljavati od retkih ili povremenih epizoda nesigurnosti (što može biti slučaj na početku veze, kada smo jako zagrejani za partnera ali nismo sasvim sigurni da je i druga strana isto toliko zainteresovana) pa sve do patološke posesivnosti koja jeste u sklopu ozbiljnijih poremećaja.Patološka posesivnost je hronična i u potpunosti iracionalna, paranoidna.

Uzivo cam4-7Uzivo cam4-89Uzivo cam4-86